Сервис за чистење Нова Груп

Друштво за промет и услуги НОВА-ГРУП ДОМ ДООЕЛ Скопје со седиште:
Скопје- Аеродром – ул. 1615 бр. 22 б 33/300
застапувано од управителот Виктор Стојаноски.

Еднократно чистење
Тековно одржување

дневно,неделно,месечно

Генерално

детално и темелно чистење на просторот, најчесто со
екипа од неколку извршители

Парциално

чистење на посебни делови, гарнитура,теписони,
прозорци, итн.

Услуги достапни во еднократно, тековно и генерално чистење

проветрување на просторот

собирање пајажина

празнење на корпи со отпадоци

бришење прашина од работни бироа, маси, полици и други рамни
површини

правосмукање, метење и влажно полирање подови

бришење на рамки на прозорци и врати

бришење на влезни и внатрешни врати

бришење и миење на стаклени површини

бришење на клима уреди

бришење на лустери и лампи (без отстранување)

бришење прекинувачи и штекери

бришење прашина од компјутери, принтер, телефони и останата опрема

дезинфекција на телефони

бришење кујнски елементи (површински)

бришење на бела техника во кујната (површински)

чистење и дезинфекција на садоперот и кујнски површини

бришење и полирање на огледала во тоалети

бришење и дезинфекција на кади, туш кабини, ВЦ шољи, бидеа и
мијалници

бришење, дезинфекција и полирање на сите батерии и славини во
тоалети

Услуги достапни со дополнителен надомест во еднократно, тековно и
генерално чистење

машинско чистење подови и тапациран мебел

рачно миење растенија

рачно бришење украси

бришење на плакарите и ормари од внатрешна страна

миење садови

чистење на внатрешноста на фрижидерот

чистење на внатрешноста на шпоретот, микробранова и тостер

поставување на дозатори за тоалетна хартија, хартија за раце и сапун

поставување на диспензери – освежувачи на воздух

Користиме професионални машини за чистење

Користиме професионални машини за чистењеКористиме професионални машини за чистење како и најсовремен соодветен алат со кој максимално го зголемуваме продуктивното работење

Професионална машина за тврди и меки подови

Kärcher BR 30/4 Adv( http://www.karcher.com

Професионална машина (правосмукалка) за хемиско чистење и парочистач

Kärcher SE 4001(http://www.karcher.com)

Професионална правосмукалка и хидросмукалка за суво и мокро чистење од
брендот Kärcher–

Kärcher NT 35.1 AP(http://www.karcher.com)

Дополнителни информации

Чистењето секогаш се почнува од плафонот и се чисти кон подовите, по редослед горе па долу. По тој редослед се чистат сите простории со сите предмети (мебел и др. инвентар) во нив, во склоп со нив се чистат и прозорците па потоа вратите. Исто така се врши чистење на кујнските и санитарните елементи во кујната и тоалетот а како последна постапка е чистењето на сите подови и исфрлање на сметот.

Кој ги извршува нашите услуги?

Квалификувани хигиеничарки, обучени за чистење во деловни објекти, подобни
од аспект на доверливост, брзина и квалитет на работење. Истите се
флексибилни и прилагодливи на работни навики во фирмата почитувајќи ги
нормите за професионален пристап и однос при извршување на услугите.
За чистење на разни специфични позиции потребна е специјална опрема,
машини, средства-хемија, технологија, обученост како и мобилност, со што ние
располагаме. Ја задоволуваме потребата на домаќинствата, компаниите и
институциите да се посветат на својата основна дејност, со тоа што ги
превземаме несуштинските дејности како што е одржување хигиена и ги
извршуваме професионално и одговорно.

Контактирајте не

За дополнителни информации и појаснувања, Ве молиме, контактирајте
нè на телефонскиве броеви:

071206469

070825715

Се надеваме дека понудата излегува во пресрет на вашите барања и ги задоволува вашите потреби.Доколку е така, веднаш контактирајте не.
www.000webhost.com